Voordrachten in “De Markten”
SPIEGELZAAL
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
om 19.45 u
The future of water(eco)systems

Maandag 18 december 2017 : Prof.dr. Peter Goethals, professor waterecologie UGentWaterecosystemen hebben talrijke maatschappelijk functies. Evenwel is het een steeds grotere uitdaging om de functies efficiënt te combineren. Via wetenschappelijk onderzoek over de samenstelling en interacties binnen dergelijke systemen wordt nagegaan hoe deze systemen optimaal geëxploiteerd kunnen worden, zonder nefaste gevolgen voor toekomstig gebruik. Zowel ecologische inzichten als nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan dergelijke beschermingsmaatregelen en de duurzaamheid van het milieu in het algemeen. Deze lezing geeft een overzicht van enkele sleutelconcepten inzake aquatische
ecosystemen, evenals vaak voorkomende bedreigingen en mogelijke oplossingen.
Met deelname van VTB kultuur Anderlecht/Molenbeek,VTB kultuur Brussel Oost, Masereelfonds.Nieuwjaarsreceptie 

Maandag 8 januari 2018 


Op het thema ‘Ceci n’est pas une poésie’
opgeluisterd door de Muziekacademie van Anderlecht (enkel voor leden en genodigden)


Debatavond: Cultuur in Brussel: een warrig kluwen of een sterk weefsel?

Maandag 22 januari 2018 


De Vlaamse Club nodigt beleidsmakers uit de politieke wereld uit om in debat te gaan over cultuur in Brussel. Ministers Sven Gatz en Pascal Smet, staatssecretaris Bianca Debaets, parlementsleden Cieltje Van Achter en Annemie Maes en schepen Els Ampe belichten dit thema vanuit hun verschillende politieke strekkingen. Guido Fonteyn modereert dit debat : Hoe werken de verschillende bevoegdheidsniveaus samen om de Nederlandstalige cultuurwerking te ondersteunen en richting te geven? Hoe verhoudt dit zich met de andere taalgemeenschappen? En vooral : wordt onze cultuur hier sterker van?

Met deelname van Masereelfonds, vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek, vtbKultuur Brussel-Oost


"Gij zijt zoveel mensen geweest" Herman Teirlinck 1879-1967

Maandag 5 februari 2018: Stefan van den Bosscheliteratuurhistoricus en cultuurwetenschapper KU Leuven.


Voor het Vlaamse cultuurleven blijft Herman Teirlinck van uitzonderlijk belang. Hij gaf Vlaanderen wel vaker een gezicht in heel het land. Hij was graag gezien, was alom- tegenwoordig, leidde een bourgondisch leven en slaagde erin om het beste in mensen boven te halen. Hij was ook gewoon wie hij was; levenslustig en gezegend met een onblusbare dadendrang. Het kan niet anders of er zijn ook andere en zelfs onbekende kantjes aan dit lange en rijk gevulde leven.

Aansluitend aan deze voordracht geeft Sigrid Bousset toelichting bij het project “Het huis van Herman Teirlinck” in Beersel.


Eén jaar president Donald Trump

Maandag 19 februari 2018: Prof. dr. Herman Matthijshoogleraar UGent en VUB


Precies een jaar geleden werd Donald Trump verkozen tot de 45ste president van de Verenigde Staten, iets wat zowat iedereen over de hele wereld met verstomming heeft geslagen. De beruchte president maakte naast talloze controversiële uitspraken, ook opmerkelijke beloftes tijdens zijn verkiezingscampagnes. Prof. Matthijs neemt deze beloftes onder de loep. Het is niet enkel kommer en kwel met Trump aan het roer. Amerika is momenteel een grote bouwwerf en de industrie boomt en in de industriestaten wordt Trump graag gezien.

Met deelname van Davidsfonds, Masereelfonds, Vermeylenkring, vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek, vtbKultuur Brussel-Oost  


Algemene vergadering

Maandag 5 maart 2018: Activiteitenverslag 94ste werkingsjaar 2017


Zoals de vorige jaren begon dit 94ste werkingsjaar met een nieuwjaarsreceptie op 9 januari prachtig opgeluisterd met muziek en woord door de leerlingen en leraars van de Muziekacademie van Anderlecht. Het gekozen thema was “ALLER – RETOUR verhalen over Migratie”. Vijf woordfragmenten werden afgewisseld met vier klassieke muziekstukken voor viool & piano en voor cello & piano. 

De hoofdactiviteit was de onthulling van zondag 3 september van een gedenkplaat aan de gevel van het huis nr. 70 in de Naamsestraat te Brussel waar in 1925-1926 Paul van Ostaijen een kunstgalerie uitbaatte samen met Geert van Bruaene, oprichter van Het Goudblommeke in Papier. Dit werd gevolgd door een wandeling waar dichter Peter Holvoet-Hanssen op twee andere voormalige kunstgaleries poëzie ten beste gaf begeleid door accordeonmuziek gebracht door Piet Maris. Een filmopname van die gebeurtenis werd op onze website geplaatst.


’s Anderendaags, op 4 september gaf Matthijs de Ridder een lezing over de Brusselse periode van Paul van Ostaijen: Paul van Ostaijen en Brussel.


Er werden in het totaal twaalf lezingen gehouden waarbij ook leden van andere Brusselse culturele verenigingen deelnamen: Willemsfonds, Davidsfonds, Vermeylenfonds, Masereelfonds, vtbKultuur Brussel-Oost en vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek.


Geschiedenis kwam zesmaal aan bod:


Historicus en journalist Luckas Vander Taelen met het onderwerp Vlaanderen mag Brussel niet loslaten waarin hij ook de evolutie schetst van de Vlaamse stad die Brussel eeuwenlang was. Schrijfster Anne Provoost met Kinderen van de IJzer vertelde over de grootscheepse evacuatie in de Eerste Wereldoorlog van kinderen naar Frankrijk. Balancerend tussen humor en ernst fantaseerde stand-upcomedian Bert Kruismans over Ons 200-jarig koninkrijk en hoe het zou geworden zijn mochten koning Leopold II en de Nederlandse koning Willem III andere keuzes hebben gemaakt.


Het getergde Sint-Jans-Molenbeek vond in historicus en auteur Hans Vandecandelaere, een vurige historische en sociologische verdediger in zijn lezing In Molenbeek.


Met het onderwerp 500 jaar Maarten Luther gaf Machteld de Schrijver een historisch zeer gefundeerde lezing over die Duitse theoloog en Augustijner monnik die 500 jaar geleden van leer trok tegen de wantoestanden in de Rooms-katholieke kerk. 


Ook nog in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog gaf historicus Bruno De Wever een politiek retrospectief onder de titel : De Eerste Wereldoorlog, triomf of zwanenzang van de Belgische natiestaat?


Actuele politiek kwam aan bod door buitenland journalist van de VRT Ivan Ollevier met als thema: De UK en de EU na het referendum.


De beeldende kunsten kregen twee onderwerpen : kunsthistorica en auteur Leen Huet behandelde De productieve jaren van Pieter Bruegel in Brussel.
We maakten ook kennis met het mooie project van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen (OKV) ons gebracht door de directeur Peter Wouters Vlaamse Meesters in Situ waarbij meesterwerken uit de 15de tot de 17de eeuw op een zestigtal oorspronkelijke locaties zullen kunnen bewonderd worden.


Een geplande lezing door Prof.dr.ir. Peter Goethals over The future of water(eco)systems moest wegens ziekte van de spreker in ijltempo en in enkele uren tijd door Machteld de Schrijver vervangen worden door een zeer rijkelijk geïllustreerde lezing over Water in Brussel. Het werd een boeiende ontdekking van een zeer weinig gekend aspect van onze hoofdstad.


Elk jaar doen wij ook beroep op de onvolprezen musicoloog Jos Meersmans met zijn prachtige muzikaal begeleide monologen. Dit jaar was Georg Friedrich Händel aan de beurt Our great Mr Handel waarbij Jos Meersmans in de huid kroop van de man die veertig jaar de persoonlijke secretaris was van Händel. 

In 2017 waren er ook twee externe activiteiten:

Op 23 september een door Chantal Clercx geleid bezoek aan het Magrittemuseum.


Op 26 november een door Machteld de Schrijver geleid bezoek aan Europalia  - Indonesië “Power and other things”.

Onze jaarlijkse feestelijke lunch ging door op zaterdag 10 juni in de Spiegelzaal van De Markten en werd opgeluisterd door BRUXCELLO, het Brussels Cello Quartet.


Poetins Rusland: dreigende grootmacht of reus op lemen voeten?

Maandag 19 maart 2018: Prof. Ria Laenen, Russische en Internationale Politiek KU Leuven


Prof. Ria Laenen geeft ons een inkijk in het denken en doen in Poetins Rusland. Zij vertelt over de speerpunten van Poetins buitenlands beleid met daarbij bijzondere aandacht voor de relaties met het westen. Ook belicht ze de interne uitdagingen voor Poetin, zoals de demografische ontwikkelingen, de etnische en religieuze probleemregio in de Kaukasus en de grote kloof tussen arm en rijk. Tenslotte zullen er enkele toekomstscenario’s geschetst worden voor het land.

Met deelname van Davidsfonds, Masereelfonds, Vermeylenkring, vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek, vtbKultuur Brussel-Oost


Europa: geploeter van crisis naar crisis?

Maandag 16 april 2018: Prof. dr. Hendrik Vos, 
hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen UGent


De Eurocrisis, de Oekraïnecrisis, LuxLeaks, de terreurdreiging en de vluchtelingencrisis. Telkens weer worden de lidstaten van de EU met uitdagingen geconfronteerd die ze moeilijk alleen de baas kunnen. Telkens weer blijkt hoe moeilijk het is om een gemeenschappelijke Europese aanpak uit te werken. De voorbije jaren leek Europa zich dan ook van crisis naar crisis te ploeteren. Toch valt de Europese Unie niet uit elkaar want geleidelijk aan lijkt de Unie meer greep te krijgen op de lidstaten. Hendrik Vos bekijkt hoe Europa met crisissen omgaat en hoe de leiders zich van top naar top slepen. Wat is uiteindelijk de lijm die de lidstaten aan de onderhandelingstafel houdt?

Met deelname van Davidsfonds. Vermeylenkring, vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek.


Ongebonden best, vrouw en Vlaams / Mei '68

Maandag 7 mei 2018: Nelly Maes, voormalige Belgische politica


Een leven als vrouw in de politiek in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Met deelname van Masereelfonds


Speeddate met castraten

Maandag 28 mei 2018: Daan Esch, schrijver 'Stem', coach en communicatiemanager


Lezing over het leven van castraten en hun betekenis voor de klassieke muziek. De personages van Donatello, Raffaello, Eliodoro en consorten worden belicht in historisch perspectief én komen tot leven aan de hand van tekst- en muziekfragmenten.

Met deelname van Davidsfonds


Feestelijke lunch

Zaterdag 2 juni 2018


Locatie: Spiegelzaal, De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.
(enkel voor leden en genodigden)
image-164346-bannervlclub.jpg
image-171228-BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL_72.jpg