Voordrachten in “De Markten”
SPIEGELZAAL
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
om 19.45 u
Paul van Ostaijen en Brussel

Maandag 4 september 2017 : Matthijs de Ridder, schrijver en criticus.​In 1926 was naar aanleiding van een tentoonstelling van de Nederlandse schilder Piet van Wijngaerdt, de Brusselse kunstscène bij elkaar gekomen in de kunstgalerie "Á la Vierge Poupine" in de Naamsestraat in Brussel.


image-168123-AlaViergePoupine.w640.png

Tussen dit kunstenaars gezelschap, schrijvers en galeristen is ook Paul van Ostaijen te herkennen. Hij lacht, maar maakt een wat bedrukte indruk. Naast hem staat de in opperbeste luim verkerende Geert van Bruane. Helemaal aan de linkerkant, tegen de muur geleund, staat August Vermeylen, die helemaal niet op zijn gemak lijkt en een geërgerde blik in de richting van Paul Van Ostaijen werpt. Deze intrigerende foto vat in het kort Van Ostaijens Brusselse periode samen. In de hoofdstad maakte de dichter nieuwe vrienden. Hij creëerde er bovendien nieuwe kansen als kunsthandelaar en organisator van artistieke evenementen. Maar hij liep er ook tegen oude vijanden aan.

Biograaf Matthijs de Ridder behandelt enkele aspecten van Van Ostaijens nog onderbelichte Brusselse periode.

Met deelname van Vermeylenkring, Willemsfonds, Masereelfonds.500 jaar Maarten Luther

Maandag 02 oktober 2017 : Machteld de Schrijver, kunsthistorica.
image-placeholder.png
Duitsland viert dit jaar uitgebreid ‘500 jaar Luther’. De 16e-eeuwse Duitse theoloog stond mee aan de wieg van het protestantisme. 500-jaar geleden trok de Augustijner monnik Maarten Luther met zijn 95 stellingen van leer tegen de wantoestanden in de kerk, net zoals Erasmus. Luther ging tekeer tegen de praktijk van de aflaten, waardoor rijken de vergiffenis van hun zonden konden afkopen in plaats van boete te doen. Het belang van Luther is enorm. Het in de 16e eeuw compleet versnipperde gebied dat we vandaag Duitsland noemen, was een puzzel van kleine staten: graafschappen, prins- en hertogdommen, koninkrijkjes…Er werden heel verschillende Duitse dialecten gesproken. Luther is er met zijn bijbel in geslaagd om één standaardtaal te lanceren. Hij is ook de grondlegger van de religieuze muziek in de protestantse eredienst.

Met deelname van Vermeylenkring, Willemsfonds, Masereelfonds, VTB kultuur Anderlecht/Molenbeek,VTB kultuur Brussel Oost, Davidsfonds


Debatavond: Cultuur in Brussel, rijk en gevarieerd

Maandag 16 oktober 2017


De Eerste Wereldoorlog, triomf of zwanenzang 
van de Belgische natiestaat?

Maandag 6 november 2017 : Bruno De Wever, historicus, professor UGent.Toen Koning Albert I de Belgen opriep om het vaderland te verdedigen tegen de Duitse invaller werd daarop enthousiast gereageerd. De Eerste Wereldoorlog is een hoogtepunt van Belgische patriottisme. Maar tegelijk veroorzaakte de oorlog een barst in de Belgische natiestaat die sedertdien alleen maar groter is geworden. Hoe werd die barst veroorzaakt en welke rol speelde de Vlaamse beweging daarbij? Hoe ontstond er een Vlaams-nationalistische collaboratie met de Duitse bezetter? Wat is de betekenis van de Frontbeweging. Deze en andere vragen worden in de voordracht beantwoord.

Met de deelname van: Davidsfonds, Vermeylenfons, Willemsfonds, Masereelfonds


Georg Friedrich Händel “Our great Mr Handel”

Maandag 20 november 2017: Jos Meersmans, musicoloog.Mijn naam is Johann Christoph Schmidt. Bijna veertig jaar ben ik de persoonlijke secretaris geweest van Georg Friedrich Handel, wellicht de meest getalenteerde musicus
die Engeland ooit gekend heeft. Bijna veertig jaar lang was ik in Londen getuige van zijn strijd, zijn successen en zijn nederlagen. Zijn leven kent voor mij weinig geheimen.
Geboren in het Duitse Halle, beleefde hij zijn eerste successen in Hamburg. Een gevecht met de degen getuigt er van zijn branie. Dan wordt Italië veroverd: Venetië, Firenze, Rome. De Romeinse geestelijkheid is zo onder de indruk van zijn muziek dat ze de protestant Handel smeken om katholiek te worden! Na een tussenstop in Hannover, wordt Londen
zijn definitieve verblijfplaats.
De opera kleurt er zijn leven. Intriges met castraten en prima donna’s zijn niet van de baan. Tot hij met The Messiah voorgoed de weg vindt naar de spirituele wereld van het oratorium.

Met deelname van Davidsfonds, VTB kultuur Anderlecht/Molenbeek, VTB kultuur Brussel OostVlaamse Meesters in situ 2019

Maandag 4 december 2017 : Peter Wouters, uitgever Openbaar Kunstbezit Vlaanderen OKVVlaanderen is de bakermat van Rubens, Bruegel en Van Eyck. In 2018 staan de renovatie van het Museum voor Schone Kunsten en het Rubensjaar in Antwerpen centraal. 2019 herdenkt de 450e verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel te Brussel. In 2020 ligt de focus op de terugkeer van het gerestaureerde Lam Gods  in de Sint-Baafskathedraal van Gent. Openbaar Kunstbezit Vlaanderen focust met “Vlaamse Meesters in situ” op een zestigtal locaties met meesterwerken uit de 15e tot de 17e eeuw. In kapellen, kerken, kathedralen, kloosters en kastelen zijn schilderijen van Vlaamse Meesters te bewonderen op hun oorspronkelijke plek.

Met deelname van Davidsfonds,  Willemsfonds, VTB kultuur Anderlecht/Molenbeek


The future of water(eco)systems

Maandag 18 december 2017 : Prof.dr. Peter Goethals, professor waterecologie UGentWaterecosystemen hebben talrijke maatschappelijk functies. Evenwel is het een steeds grotere uitdaging om de functies efficiënt te combineren. Via wetenschappelijk onderzoek over de samenstelling en interacties binnen dergelijke systemen wordt nagegaan hoe deze systemen optimaal geëxploiteerd kunnen worden, zonder nefaste gevolgen voor toekomstig gebruik. Zowel ecologische inzichten als nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan dergelijke beschermingsmaatregelen en de duurzaamheid van het milieu in het algemeen. Deze lezing geeft een overzicht van enkele sleutelconcepten inzake aquatische
ecosystemen, evenals vaak voorkomende bedreigingen en mogelijke oplossingen.
Met deelname van VTB kultuur Anderlecht/Molenbeek,VTB kultuur Brussel Oost, Masereelfonds.

image-164346-bannervlclub.jpg
image-171228-BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL_72.jpg