Wie zijn we?
Welkom bij de Vlaamse Club of voluit ‘Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren’. Als Brusselse vereniging bestaan we sinds 1923 en richten we ons tot iedereen met belangstelling in het brede spectrum van Kunst, Wetenschap en Letteren.

De vereniging heeft als doel de Vlaamse culturele uitstraling te bevorderen in en rond Brussel alsook internationale betrekkingen te bemoedigen in Europees en internationaal perspectief.

Hiervoor organiseren we o.a. om de 14 dagen exclusieve lezingen. Deze voordrachten worden telkens gegeven door een eminent spreker en behandelen een maatschappelijk, wetenschappelijk, artistiek of literair onderwerp.

De Vlaamse Club is dus geen strijdvereniging. Het is niet de bedoeling om via moties of andere acties bepaalde Vlaamse doelstellingen te realiseren. We willen enkel de culturele activiteiten van en voor de Nederlandstaligen in Brussel versterken. In politieke of andere strijdvragen neemt de Vlaamse Club geen standpunt in. Dit betekent echter niet dat we niet waakzaam zijn inzake de belangen van de Vlamingen in en rond Brussel. Praten en rustig debatteren over alle onderwerpen, ook over controversiële onderwerpen, is steeds mogelijk met wederzijds respect.

Wie zijn onze leden?
Onze leden komen vanuit het hele land. Meestal hebben ze een band met de hoofdstad of willen ze gewoon deelnemen aan het Nederlandstalige culturele leven in Brussel. Als Vlaamse Club hebben we geen filosofische of politieke kleur. De vereniging is pluralistisch en staat open voor iedereen.
​​​​​​​

Graag lid worden ?
Voldoen de club en de thema’'s helemaal aan uw verwachtingen en wenst u lid te worden vul dan op deze webpagina het formuliertje 'Ik wil volwaardig lid worden' in en verstuur. U krijgt zo vlug mogelijk antwoord. Klik hier om het formuliertje nu in te vullen.

Hoeveel kost het lidmaatschap van de Vlaamse Club ? 
Voor 2020 bedraagt het lidmaatschap 75 euro voor individuele leden en 125 euro voor koppels. De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag. 

Onze leden genieten daarenboven van interessante voorwaarden voor het bezoeken van tentoonstellingen, het deelnemen aan uitstappen, …

Uitstappen, bezoeken aan tentoonstellingen en lunches zijn niet inbegrepen in het lidgeld. 

Programma
Het programma van de Vlaamse Club is goed gevuld en zeer gevarieerd. Uit dit aanbod kan elk lid vrij kiezen zonder beperking.

Clubavonden
Op de eerste en de derde maandagavond van elke maand organiseren we een lezing. Deze voordrachten worden telkens gegeven door een eminent spreker en behandelen een maatschappelijk, wetenschappelijk, artistiek of literair onderwerp.

De lezingen worden gevolgd door een "vragenuurtje" en vormen een aangenaam samenzijn met vrienden die een gelijkaardige belangstelling hebben. 

De voordrachten worden aangekondigd op deze pagina van onze website.

Overige activiteiten
Elk jaar staan ook een aantal uitstappen of bezoeken aan tentoonstellingen op het programma. Eind mei wordt de zomervakantie bovendien ingeluid met een feestelijke lunch.

De voordrachten en activiteiten worden bovendien tijdig herinnerd via e-mail aan iedereen die dat wenst, ook aan niet-leden. Zo kan iedereen vrij clubavonden en activiteiten kiezen.

De deelname aan de activiteiten is steeds vrijblijvend.

Praktisch
Waar? De clubavonden vinden plaats in de Spiegelzaal van het Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

Wanneer? Om de veertien dagen. Gewoonlijk de eerste en de derde maandagavond van de maand. In de zomerperiode (juni, juli en augustus) en tijdens de schoolvakanties worden geen clubavonden georganiseerd.

Tijdstip? Aanvang 19.45 uur. 

Toegangsprijs? Gratis voor de leden van de Vlaamse Club
  • 6€ voor niet-leden tijdig vooraf over te schrijven op rekening nummer BE 75 4376 2239 2151
  • met vermelding van datum voordracht en naam/namen.​​​​​​​
Rekeningnummer van de Vlaamse Club: BE75 437 6223921 51
Contact: info@vlaamseclubbrussel.be (U krijgt zo vlug mogelijk antwoord.)
image-164346-bannervlclub.jpg
image-171228-BXL_logo_horiz_FILET_FR_NL_72.jpg